NEW
$3,800.00
22kw Nikita mid-drive Motocross without battery
NEW
$2,700.00
Nikita mid-drive Motocross frame kit only
NEW
$4,400.00
18kw mid-drive Cyclone Olympic
NEW
$5,500.00
20kw Cyclone Olympic e-bike
NEW
$5,300.00
22kw Nikita mid-drive Motocross
NEW
$890.00
2.4-6kw Elite frame kit
$549.00
2-4kw coaxial motor w/o Enduro frame